Naše cíle

Hlavní úkoly našeho domova jsme rozdělili na tři podstatné části:

  • Na prvním místě je snaha pomoci  dětem k návratu do původní biologické rodiny, nebo najít náhradní  rodinu. K adopci musí být dítě ale „právně volné“ a vhodné. Problémem je  věk dětí nad 10 let, kde navíc nejsou žadatelé pro adopční péči. To, že  děti nejsou „právně volné“ znamená, že rodiče nedávají souhlas s  umístěním. V případě pěstounské péče není potřeba souhlasu rodiče, i  přesto je však problém najít pěstouny pro starší děti.
  • Druhým důležitým úkolem je  připravit děti na život. Hodně se změnilo a v současnosti se snažíme v rámci různých projektů připravit děti na vstup do života co nejvíce praktickou cestou – od různých brigádních činností po finanční gramotnost.
  • Třetím úkolem je dopřát dětem zážitky. Pro jejich zdravé  sebevědomí jsou vzpomínky a motivace moc důležité. Navštěvujeme kina a  divadla, sportovní zápasy, pořádáme pobytové akce, sportovní akce, kde děti aktivně zapojujeme  do samostatné přípravy.