Spolupracujeme

d roku 1999  spolupracuje náš dětský domov s OS Campamento 99  z Prahy. Tito mladí a obětaví lidé se  snaží přispívat k všestrannému  rozvoji a k integraci dětí z DD do prostředí jejich vrstevníků z rodin.  Snaží se pomoci i těm, kteří již náš domov opustili. Občanské sdružení  připravuje pro naše děti letní tábory a nejrůznější akce v průběhu  roku.  Mezi oblíbené patří setkání dětských domovů  začátkem školního  roku pod názvem „Babí léto“.

Některé z našich dětí jsou zapojeny do projektu „Nadačního fondu Jihočeské naděje“.  Cílem tohoto projektu je usnadnit vstup dětí do samostatného životu.  Několik dětí již projekt dokončilo a získanou finanční částku použilo  nejčastěji na úhradu nákladů spojených se samostatným bydlením.

 O život v našem domově se společně se svými učiteli zajímají  žáci  ze ZŠ profesora Josefa Brože z Vlachova Březí. Při vzájemných  návštěvách, provozují sportovní hry, zkoušejí si různé techniky výroby  keramiky. Najdou si čas i na společné posezení u čaje.

 Domov mládeže Střední pedagogické školy  a Vyšší odborné školy sociální Prachatice organizuje pro děti různé zájmové činnosti.Stalo se již tradicí, že v areálu našeho domova probíhá oslava Dne dětí  společně se Základní školou praktickou z Prachatic. Děti si zasoutěží, zasportují, na závěr si opečou vuřty.

TJ Blaník Strunkovice – do fotbalového oddílu jsou   z našeho domova  zapojeni chlapci v kategoriích minižáci, žáci a dorostenci.

 Českobudějovická agentura Art4promotions s.r.o., nabízí našim dětem ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové, HC Mountfield a McDonalds setkání se známými sportovci, sportovní a zábavná odpoledne, účasti na  setkání firem Jihočeského kraje, kde se naše děti mohou prezentovat  svými výrobky, návštěvy sportovních utkání, filmových představení a  další velmi povedené akce. Zároveň jsou naše nejstarší děti zapojeny do projektu Nadace T. Maxové „New Job, New Life“, který napomáhá poznat pracovní prostředí v různých firmách, vyzkoušet si ho v rámci brigády a eventuelně pro určitou firmu začít i pracovat po odchodu z DD na základě pracovní smlouvy.

 Spolupracujeme také s Nadací Naše dítě a s Nadačním fondem Albert, které nám na základě zpracovaných projektů pomáhají zkvalitňovat volnočasové aktivity našich dětí.