I my jsme přispěli do nominací Ceny Ď a nominovali jsme naše dlouhodobé sponzory, spolupracovníky a dnes už přátele – firmu Švarctrans Vimperk – pana Milana Švarce a paní Ivu Kotrchovou. Jsme velmi rádi, že tato nominace vyhrála krajské kolo v Táboře a tím se kvalifikovala na celostátní předávání Ceny Ď  v Národním divadle v Praze.

Máme velikou radost!!

 

Tam jsme jako Dětský domov měli navíc veliké štěstí – byli jsme vylosováni ze všech nominujících DD a obdrželi jsme od Klubu přátel Dětských domovů finanční dar 10 000,-Kč, který jsme využili k financování volnočasových aktivit a letních dětských táborů.

Co je vlastně cena Ď?

 Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.