Dostali jsme nové počítače k plnění školních úkolů během koronavirového volna!!

Dostali jsme nabídku z Nadace Terezy Maxové dětem, která ve spolupráci s bankou ING byla partnerem projektu „Mimořádná pomoc v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu COVID-19“, abychom vylepšili v rámci tohoto projektu naše počítačové vybavení a zároveň jsme mohli preventivně nakoupit léky a vitamíny pro klienty DD.  

Díky této pomoci jsme mohli nainstalovat na každou rodinnou skupinu nový počítač. Vybavení bylo zaměřeno především na školní aktivity, videokonference, webové aplikace pro ZŠ. Cílem bylo zvládnout školní učivo po dobu uzavření škol.   

Zároveň jsme s touto finanční pomocí mohli nakupit vitamíny a léky podporující imunitu proti koronaviru pro všechny naše klienty.

Obojí nám velmi pomohlo překonat nouzový stav a koronavirové volno, a tak bychom chtěli oběma organizacím – jak bance ING, tak Nadaci Terezy Maxové dětem, se kterou spolupracujeme již na několikátém projektu!

Velký dík, posíláme zprávu, že jsme to zatím všechno ve škole i ve zdraví zvládli!!