Šestého prosince nás v Domově navštívil Mikuláš, anděl a hrozní čerti – Krampusáci !!

I když jsme se dost báli, že nám čerti sečtou naše hříchy, nakonec se Mikuláš s andělem nad námi slitovali, nikdo nebyl odnesen čerty v pytli a navíc jsme za odříkané a odzpívané básničky a písničky dostali sladkou odměnu.  Všichni dohromady jsme se pak vyfotili.

Vedení Dětského domova velmi děkuje skupině Krampus Vodňany, která každoročně (s výjimkou koronaviru) zavítá, bez nároku na odměnu, do Žíchovce, aby v rámci zachování tradic, potěšila všechny děti, které v Domově žijí.   Moc děkujeme !!!