Historie - DD Žíchovec

Naši partneři


Zřizovatel

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie

DD Žíchovec - archivní fotografie
Původní budova mlýna „ Neudorf“ sloužila po adaptaci od roku 1927 jako zotavovna Pražské vinohradské spořitelny.
 

V roce 1952 se stává  vlastníkem objektu stát – ONV Prachatice. Na základě potřeby okresu  Prachatice, zajistit vzdělání a odpovídající podmínky dětem, které  vyžadují zvláštní péči, byla
 vybrána budova zotavovny v Žíchovci jako vhodný objekt ke zřízení školy s  internátem. Svou činnost zahájila 16. 1. 1957 a byla dvoutřídní.

Ve školním roce 1959/60 zde byla zřízena třída pro děti obtížně vzdělavatelné, která byla v tomto období jediná v kraji s internátem.

V roce 1961 byl nedaleko internátu vystavěn trojtřídní  školní pavilon.  S nárůstem zvláštních škol v regionu, byly postupně do  této zvláštní školy internátní zařazovány děti s nařízenou ústavní  výchovou. Jejím zřizovatelem byl Okresní národní výbor Prachatice.

Od roku 1996 získává naše zařízení statut Dětského  domova se speciálními školami. Součástí se stává ještě odloučené  pracoviště OU v Husinci, dobíhající obor švadlena byl nahrazen dvouletým  oborem Sklářská výroba. Pro absolventy zvláštních škol byla otevřena  tříletá praktická škola se zaměřením na kuchařské práce. Pro malý počet  uchazečů bylo toto odloučené pracoviště zrušeno
v roce 2001. V současné době slouží budova v Husinci azylovému domu „Rybka“.

Od roku 1990 do současnosti  proběhlo v dětském domově  mnoho stavebních úprav nejen interiéru domova, ale i náročnější akce -  vybudování ČOV, vodovodní a plynové přípojky ze Strunkovic nad Blanicí, v  délce téměř kilometr.

V září 2001 se stává naším zřizovatelem Krajský úřad - Jihočeský kraj.

O rok později v srpnu 2002 byl náš domov zasažen  ničivou povodní. Voda dosahovala výše téměř dvou metrů. Zcela zničeno  bylo veškeré provozně technické zázemí domova, hřiště a přilehlý areál.  Díky mnoha sponzorům a dárcům se podařilo vše zrekonstruovat a vybudovat  domov, hřiště i areál ještě hezčí.
(Všem, kteří se podíleli na obnově našeho Dětského domova a to bez rozdílu výše příspěvku velmi děkujeme.)

Rozsáhlé úpravy objektu DD a hřiště byly ukončeny v roce 2004.
V následujících letech byla ve spolupráci s Obecním  úřadem ve Strunkovicích opravena přístupová komunikace, celý areál byl  oplocen., byly provedeny zahradnické úpravy.

Pavilon školy byla napojen na vodovodní přípojku, bylo  provedeno napojení kanalizace do ČOV, v objektu školy byla provedena  rekonstrukce sociálního zařízení, bylo zavedeno elektrické ústřední  vytápění.

Od ledna 2006 dochází ke změně názvu na Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna , Žíchovec 17

Při lednové vichřici v lednu 2007 byla narušena  střešní krytina na budově školy.. Rovná plechová střecha byla nahrazena  střechou sedlovou, celá budova školy byla zateplena, okna vyměněna za  plastová. Rekonstrukce pavilonu školy byla ukončena v červenci 2008.

 
V červnu 2013 zasáhla areál opět povodňová vlna řeky Blanice. Děti byly evakuovány na jeden den a jednu noc do budovy školy.  Naštěstí byly zaplaveny je venkovní prostory areálu, malou újmu utrpěl jen plot okolo DD.  

 
V druhé polovině roku 2014 byla dokončena výměna všech oken za okna plastová.

 
Během roku 2015 proběhla rekonstrukce všech 12 dětských pokojů, ty byly vymalovány, vybaveny novými koberci a novým nábytkem.
 
V srpnu 2015 byl ukončen provoz Základní školy praktické vzhledem k malému počtu žáků. Všechna práva a povinnosti převzala ZŠ Zlatá stezka Prachatice, kam žáci ze zrušené ZŠPr dojíždějí.

 
Od 1.9.2015 má naše školské zařízení zkrácený oficiální název Dětský domov, Žíchovec 17.

V roce 2016 byla provedena rekonstrukce šaten, botníků a skříní na chodbách jednotlivých rodinných skupin, vyměněny podlahové krytiny v kancelářích, provedena částečná rekonstrukce rozvodů teplé vody, zakoupeny nové židle do jídelny, postaveno nové dětské hřiště s herními prvky.

V roce 2017 byly zrekonstruovány 2 koupelny a sociální zařízení, vymalována jídelna, zakoupeny nové židle do jídelny, Dětský domov zakoupil malotraktor na sečení velkých ploch trávy a zimní údržbu komunikací, bylo postaveno dětské hřiště s houpačkami, kolotočem, klouzačkami, pyramidou a posilovacími prvky. Dětský domov získal sociální automobil Dacia Dokker od firmy Kompakt Poděbrady.

V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce další koupelny, zakoupena plechová dvojgaráž, instalovány bezpečnostní venkovní kamery, dětské hřiště bylo doplněno o další houpačky, byla provedena výměna dvou dřevěných vstupních dveří za plastové.

V roce 2019 byly vyměněny další dvoje dřevěné dveře za plastové, byla provedena oprava zděných částí kuchyně, oprava rozvodů elektřiny a vody v kuchyni, položena protiskluzná dlažba na pavlači, natřeno zábradlí a vyměněny schody na pavlač.  
Mgr. Josef Peiker   
724 395 913
Žíchovec 17 383 01 Prachatice  
reditel@ddzichovec.cz
Najdete nás zde
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky