O nás - DD Žíchovec

Naši partneři


Zřizovatel

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O nás

Náš Dětský domov najdete obklopený přírodou v malebném údolí řeky  Blanice, nedaleko historického města Prachatice, katastru obce Žíchovec.

Snažíme se dětem nahradit rodinné prostředí a vytvořit jim podmínky pro  jejich rozvoj, vyrovnat se s vlastní minulostí, překonávat problémy a  připravit je na plnohodnotný život ve vlastní rodině. Někomu se může  zdát náš domov na samotě, ale nám je zde hezky a líbí se nám tu.

Do Dětského domova jsou přijímány děti a mládež od 3 do 18 let. Pokud  nemá po dosažení zletilosti ještě dokončenu přípravu na povolání, může v  domově s námi zůstat na základě dobrovolného pobytu, nejdéle však do  věku 26 let. K převažujícím činnostem patří ty, které pozitivně ovlivňují  socializaci dětí. Kromě přípravy na vyučování a zájmových aktivit se  děti se svými tetami a strejdy věnují péči o chod domácnosti a společně  se podílejí na vkusném dotváření svého domova a jeho okolí.

Kapacita našeho domova je 32 dětí.  Se svými tetami a strejdy ve  čtyřech obývají čtyři rodinné buňky. Každá má do budovy svůj vlastní  vchod, obývací pokoj, kuchyňku, ložnice dětí a sociální zázemí.
Máme vlastní školní jídelnu se šikovnými a hodnými kuchařkami.
 
Děti školního věku navštěvují ZŠ v Prachaticích nebo dochází do ZŠ v nedalekých Strunkovicích nad Blanicí. Školy se liší svým vzdělávacím programem. Ti starší se připravují na povolání na středních školách Jihočeského kraje.
 
Žáci obou škol se každoročně úspěšně zapojují do sportovních a výtvarných soutěží, aktivně se podílí na estetické výzdobě školy, v rámci enviromentální výchovy se snaží pečovat o přírodu v okolí školy  a Dětského domova. Při volnočasových aktivitách děti využívají sportovního areálu a hřiště. Dobrého sportovního vybavení získaného díky sponzorským darům mohou využívat po celý rok.

Chlapci jsou aktivními členy Tj Blaník ve Strunkovicích, některé z dětí  navštěvují v obci kroužek country tanců. Kromě sportu a pohybových her  se děti rády věnují hudbě, tanci, práci v keramické dílně, sběru  léčivých bylin. Děti také zúčastňují i pravidelných sportovních akcí pořádaných pro  děti z  DD, sportovních her mládeže a dalších sportovních soutěží, kde obsazují vždy přední místa. Každoročně jsme zapojeni do soutěže o  nejvšestrannější sportovní Dětský domov CUP, pořádané DD Dolní  Počernice. Úspěšní jsme i oblasti kulturní, například na přehlídkách jihočeského  regionu Nejmilejší koncert, kde naše děti postupují i do  celorepublikových kol. Děti s chutí připravují se svými tetami a strejdy i různé netradiční akce, které jsou vždy překvapením pro ostatní.

Každoročně probíhá v domově několik pravidelných akcí, zaměřených na  tradice a zvyky  podle  ročních obdobích např. Babí léto, Drakiáda,  Mikuláš spojený s bobříkem odvahy a sladkou odměnou, advent, zimní pobyt v přírodě, loučení se  zimou, vítání jara  a mnoho dalších.

Mgr. Josef Peiker   
724 395 913
Žíchovec 17 383 01 Prachatice  
reditel@ddzichovec.cz
Najdete nás zde
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky