Ve Vodňanech se konají každý rok Vodňanské rybářské dny. I my jsme se jich zúčastnili a prošli jsme si krásné expozice mapující život ryb, vodních ptáků a dalších vodních druhů. Bylo to opravdu moc poučné, zase jsme o něco chytřejší !!