I když nás koronavirus hodně potrápil, měi jsme možnost vyjet na letní dětské tábory. Na našich pobytech nám finančně podpořily firmy a nadace  – Abert, IDC Cema, pan Ladislav Marek, pan Tomáš Navara a Optika Prachatice. Během prázdnin jsme byli na táborech v Bližné, Tomášově, Jizbici pod Blaníkem, na Baronu, v Míreči a na Hříběcí.Všude bylo krásně a i přes původně nepříjemné předpovědi o koronaviru jsme si každý tábor dosyta užili !!