Když chodíme do přírody, pozorujeme rostliny, stromy a zvířata. Tentokrát jsme si sebou vzali i dalekohled a povídali jsme si o přírodě a myslivosti a pozorovali jsme všechna zvířata a ptáky v nejbližším okolí.