To jsme v našem Domově ještě neměli – a trochu jsme se toho taky báli – výchovný koncert klasické hudby??… Co si to na nás pan ředitel s vychovateli vymysleli? S nedůvěrou jsme usedali na židle a očekávali, co se bude dít. Na výchovných koncertech jsme zažili, že přišli hudebníci, zahráli nějakou klasiku, která se nám moc nelíbila a bylo… tentokrát ale ne.

Přišli za námi velmi příjemní a krásně oblečení pánové s těmito nástroji – hoboj, klarinet, lesní roh, příčná flétna a fagot. Bylo to pět hudebníků z uskupení zvané Prague Philharmonia Wind Quintet, kteří hrají v České filharmonii a Pražské komorní filharmonii.

Hned vzápětí se ale s námi pustili do příjemného rozhovoru, ptali se nás, co víme o jejich nástrojích, jeden po druhém nám je ukazovali a vysvětlovali jak fungují. Pak pro každý nástroj zahráli krátkou, ale vždy krásnou ukázku. Také byli velmi překvapeni, co všechno o jejich nástrojích víme a chválili nejen nás, ale i naši paní učitelku hudební výchovy.  

Pak jsme si dali malé hádanky, při kterých nám hudebníci zahráliskladby upravené pro jejich nástroje, ale my vždycky poznali, že to jsou znělky z večerníčků anebo dětských pořadů. Bylo moc zajímavé poslouchat, jak v přednesu těchto nástrojů zní skladby úplně jinak, než ve známé formě.

Oprabvdu to bylo moc hezké odpoledne amy bychom chtěli moc poděkovat celému kvintetu, že i přesto, že hráli klasickou hudbu, to pro nás bylo poučné, milé a moc zajímavé!

Děkujeme, ať vám to i nadále takhle krásně hraje!!